Elected Officials

Photo Name Designation Phone
भरत खड्का वडा अध्यक्ष ९८४२०७२०६४
पवित्रा बिश्वोकर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८०५३१६९४०
बिमला देवी दाहाल कार्यपालिका सदस्य ९८४२३८७९१६
अमृत राई कार्यपालिका सदस्य ९८५२०५१३५५