FAQs Complain Problems

चैनपुर बजार

Read More

चैनपुरे करुवा

Read More

पोखरी बजार

Read More

Introduction to Chainpur Municipality

Chainpur Muncipality is one of the newly declared Municipality located in Sankhuwasabha District of Eastern Development Region. It is about  139 Km North to Dharan.  It has been created merging 5 VDC’s namely Chainpur, Siddhkali, Siddhapokhari, Baneshwar and Kharang. It is surrounded by HewaKhola at North, PiluwaKhola at South, Taplejung District at east and Bhojpur District at West. The municipality stands at the elevation of approximately about 1200 m above sea level.

सूचना तथा समाचार

Official

Bharat Kumar Khatri
Mayor
9842106755
Muna Shrestha
Deputy Mayor
029570131
Arjun Niraula
Chief Administrative Officer
chainpurmun@gmail.com
9852077111

सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- बिनुता खत्री
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)
सेवा शुल्कः- आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्पति करको बिबरण दाखिला फारम

२.जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. भबन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:सुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचना भरी पेस गरेको अनुसूची फारम

२. नवजात शिशुको बुबा /आमा दुबैको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि

३. नगरपालिका भन्दा बाहिरबाट अएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- चैनपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

तोक आदेश भएपछि

Pages

जानकारी