FAQs Complain Problems

चैनपुर राजपत्र

Title आर्थिक बर्ष दस्तावेज
नगरका वडागत योजनाहरूको सूचि ।
प्राविधिक सहायक पाचौं पदको विज्ञापन सम्बन्धि सूनचा ।
आ.व.०७७/७८ वजेट
बहाल बिटौरी शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको तेस्रो सूचना
व्यवसया दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
चैनपुर नगरपालिकामा कारोवार गर्न ईच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरुले सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सुचना ।
बहाल बिटौरी शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको दोस्रो सूचना ।
आ. व. ०७७/७८ को वजेट
बहाल बिटौरी शुल्क संकलन सम्बन्धि ठेक्का आह्वानको सूचना ।
चैनपुर- पोखरी सडक पिच सम्बन्धी सूचना ।
छैठौं नगरसभाको झलकहरु
छैठौ नगरसभाको अधिवेशन आह्वन सम्बन्धमा सूचना ।
कृषि विकास शाखा, चैनपुरको सूचना! ७५% अनुदानमा एभोकाडो विरुवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
योजना सञ्चालन कार्याविधि,२०७५ 075/76 PDF icon योजना सञ्चालन कार्याविधि,२०७५.pdf
पदाधिकारी आचार संहिता कार्यविधि,२०७५ 075/76 PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages