नगर प्रमुखज्युको नेतृत्वमा पिलुवा खोला दोभानदेखि सभा खोला पुल सम्मको नदिजन्य पदार्थ(ढुंगा , गिट्टी, बालुवा) को अनुगमन २