Phone: 
९८१३२११४१३
Section: 
नगरपालिका कार्यलय

गोकुल घले गुरुङ