सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नयाँ नाम दर्ता तथा नबिकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना