ताजा सुचाना तथा समाचार

     

मिति २०७५/०९/१९ देखि वडा कार्यालय ८ मा VERPS-MIS/अनलाइन घटना दर्ता, वडा सचिवज्यू बाट उद्घाटन भएको छ | भरत खाड्काज्यूको छोरा शिवन खड्काको डिजिटल जन्मदर्ता गरि प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरियो ।