FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वि.नं.१३/०७६/७७, १४/०७६/७७ र १५/०७६/७७ पदको पाठ्यक्रम तोकिएको सम्बन्धमा सूचना ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको लागि करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचनाको परिक्षा मिति पछि तोकिने सम्बन्धमा ।

करार सेवामा पदपर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार संयोजक पदको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।