सूचना तथा समाचार

वार्ड नं ६ र ७ मा पंजीकरण/अनलाइन घटना दर्ता (VERSP/MIS) सुचारु भयो

पहिलो डिजिटल प्रमाणपत्र

आज मिति २०७५/०५/३१ देखि वडा कार्यालय ६ र ७ मा VERPS-MIS/अनलाइन घटना दर्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू बाट उद्घाटन भएको छ |

सिजन ताम्राकार कि छोरी शृदिका ताम्राकार को डिजिटल जन्मदर्ता गरि प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरियो |

पंजीकरण तालिम को समापन |

पंजीकरण तालिम समापन