FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बहाल बिटौरी शुल्क संकलन सम्बन्धि ठेक्का आह्वानको सूचना ।

COVID-19 को प्रतिकुल प्रभावको कारण विपन्न वर्गहरुलाई वितरित राहत लाभग्राहीको नामावली सूची ।

खराङ,हात्तिसुडे, पिलुवा दोबान रोड स्तरोन्नति (बोलपत्र आह्वन सम्बन्धि सूचना ।

सभाखोला मुस आयोजना बोलपत्र आह्वन सम्बन्धि सूचना।