FAQs Complain Problems

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको लागि करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचनाको परिक्षा मिति पछि तोकिने सम्बन्धमा ।