FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक बिकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकताको प्रतिलिपि