FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Phone
शिवराज राई कार्यपालिका सदस्य
तिर्थ बहादुर राउत वडा अध्यक्ष 9842106654
निमा ओङदी शेर्पा वडा सदस्य 9842215861
सुवास राई कार्यपालिका सदस्य 9852052876
कर्ण कुमार शेर्पा वडा सदस्य 9862453474
अन्जु लकान्द्री दलित महिला वडा सदस्य 9862363923
नयन्द्र कुमार भट्टराई वडा सदस्य 9842337938
चन्द्र कुमारी विश्वाकर्मा दलित महिला वडा सदस्य 9862136135
यशोधा कार्की कार्यपालिका सदस्य 9862935887
मणिराज खत्री वडा सदस्य 9842194680
दातेम्वा शेर्पा वडा सदस्य 9842442829
दावावाङदी शेर्पा(किरुङ) वडा सदस्य
नेत्र बहादुर कटुचवाल वडा सदस्य 9817361583
भानुराम रोक्का वडा सदस्य 9842114523
पूर्ण कुमारी लोहार दलित महिला वडा सदस्य 9814325396
एसिका चर्मकार मुदेल दलित महिला वडा सदस्य 9829367189
मञ्जु न्यौपाने शर्मा कार्यपालिका सदस्य 9863008380
बिष्णु खत्री महिला वडा सदस्य 9742296252
संसेर बहादुर तामाङ वडा सदस्य 9842257825
रेवन्त कुमार लिम्बु वडा सदस्य 9840686827

Pages