FAQs Complain Problems

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको वा विलम्ब गरी बुझाएको वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य उम्मेद्वारहरु नामावली ।

Supporting Documents: