FAQs Complain Problems

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिस्गिट्टी र माटो / भरौटको स्थानीय तह संकलन तथा बिक्रि शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तिस) दिने सूचना