FAQs Complain Problems

चैनपुर बजार

Read More

चैनपुरे करुवा

Read More

पोखरी बजार

Read More

पोल

चैनपुर नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा तपाइलाई कस्तो लागेको छ ?

पदाधिकारी

भरत कुमार खत्री
नगर प्रमुख
mayor.chainpurmun@gmail.com
९८४२१०६७५५
मुना श्रेष्ठ
उप– प्रमुख
deputymayor.chainpurmun@gmail.com
०२९५७०१३१
किरण प्रसाद ढकाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
chainpurmun@gmail.com
९८५२०७७१११
रुद्रमणि श्रेष्ठ
Account Officer
९८५२०५१६७८

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- मित्रकला चापागाईं
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)
सेवा शुल्कः- आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्पति करको बिबरण दाखिला फारम

२.जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. भबन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:सुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचना भरी पेस गरेको अनुसूची फारम

२. नवजात शिशुको बुबा /आमा दुबैको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि

३. नगरपालिका भन्दा बाहिरबाट अएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- चैनपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

तोक आदेश भएपछि

Pages

जानकारी