FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको लागि दरभाउ आह्वान सम्बन्धमा ।

आई.सि.टि. ल्याव स्थापना सम्बन्धी दरभाउ आह्वान सम्बन्धमा ।

खराङ, सालडाँडा हुँदै सातटारे जाने सडक निर्माण योजनाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।