FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

टिपर ट्रक लिलाम बिक्री बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

ब्याक हो लोडरको लिलाम बिक्रीको लागि न्यूनतम उल्लेख गरिएको बारेमा ।

चैनपुर सिरान देखि सिद्दकाली जाने सडक निर्माण कार्यको आशय पत्र सूचना ।

खराङ्ग हातिसुडे हुँदै पिलुवादोभान जाने सडक स्तरवृद्दि कार्यको आशयको सूचना ।