FAQs Complain Problems

चिठी पत्र तथा निवेदन दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
चैनपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

तोक आदेश भएपछि

प्रक्रिया: 

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई