FAQs Complain Problems

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिक्स गिट्टी र माटो/भारौटको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३०(तिस) दिने सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिक्स गिट्टी र माटो/भारौटको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३०(तिस) दिने सूचनारी चुस्त बनाउन पर्छ ।