FAQs Complain Problems

व्यवसायिक ईजाजत पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व प्रशासन शाखा/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. व्यवसायिक इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन

२. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. वहालमा लिई व्यवसाय गरेको/गर्ने भए घर वहालको सम्झाैता पत्र