FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धि जनप्रतिनिधि ज्यूहरु र कर्मचारी हरुको लागि ५ दिवसिय क्षमता विकास तालिमका झलकहरु ।